Mols-Elektrikeren følger- og anvender et Kvalitets-Ledelses-System (KLS) som efterprøves af sikkerhedsstyrelsens godkendte kontrolinstanser og det er et krav for at kunne opretholde virksomheds-autorisationen. KLS er Mols-Elektrikerens egenkontrolsystem og det har til hovedformål at varetage- og sikre, at de rette kompetencer er til stede for at udføre opgaverne og at el-sikkerheden er overholdt, samt ydermere at dokumentere det udførte el-arbejde og sikre, at de færdige el-installationer overholder gældende lovgivning på området.