Mols Elektrikeren er et enkeltmandsfirma, som blev etableret den 02-04-2004 og det er drevet af undertegnede – Henrik Bo Jensen.

Jeg modtog mit svendebrev som elektriker i 1996 og blev videreuddannet til el-installatør i 2003. Jeg har siden min lærlingestart i 1992 arbejdet uafbrudt og koncentreret i el-branchen.

Jeg har derfor en solid og bred viden indenfor el-områdets mange opgavetyper og tekniske løsninger, både hvad angår projektering, udførelse, dokumentation og kundeservice.

Jeg holder mig løbende opdateret omkring de faglige, juridiske og administrative områder indenfor el-branchen, således at jeg altid kan levere den bedste ydelse til mine kunder.

Jeg interesserer mig meget for lovgivningen og udførelsen samt sikkerheden omkring el installationer – og jeg sætter en ære i at respektere og følge dette, for både kundens og min egen tilfredsstillelse og sikkerhed.

Omdrejningspunktet for min udførelse af den konkrete opgave er kundens behov, ønsker og muligheder, hvor jeg altid tilbyder en åben, ærlig og uformel dialog omkring arbejdsopgaverne.

Dialogen vil selvfølgelig også indeholde mit proffesionelle indspark til løsningsmodellen og slutresultatet for el-arbejdet bliver på grund af god kommunikation mellem bruger og den udførende, altid både pænt, funktionelt og reglementeret.

Du kan som kunde forvente, at jeg holder mine aftaler, at mit arbejde er udført med stor faglig stolthed og at jeg iøvrigt er punktlig, har ordenssans og er kvalitetsbevidst.

Min velindrettede servicevogn er nærmest et rullende lager, så jeg har de nødvendige materialer ved hånden, samt det værktøj og udstyr der kræves for at løse opgaven. Det sparer tid for kunden og optimerer komforten ved mine besøg, da jeg næsten aldrig har behov for at køre efter materialer, når først opgaven er påbegyndt.

Jeg følger og anvender et KvalitetsLedelsesSystem (KLS) som kontrolleres og godkendes af Tekniq Kvalitet. KLS er virksomhedens egenkontrolsystem og det har som hovedformål at varetage elsikkerheden, dokumentere det udførte el-arbejde og sikre, at de færdige el-installationer overholder gældende lovgivning på området.

Jeg er tilknyttet ankenævnet for tekniske installationer via mit medlemskab af Tekniq, så der er et klageorgan, som kunden kan henvende sig til, hvis der opstår et problem, som vi ikke kan løse sammen indbyrdes.

Medlemskabet af Tekniq sikrer mine kunder en fagligt opdateret el-installatør – med garanti.

Læs mere og download informationsfoldere fra Tekniq og Sikkerhedsstyrelsen

Jeg servicerer blandt andet:

  • Helårshuse og lejligheder
  • Sommerhuse
  • Butikker
  • Foreninger
  • Kommunale institutioner
  • Mindre erhverv

– og jeg står fremdeles gerne til tjeneste for at servicere dig…

Med venlig hilsen

Henrik Bo Jensen