Vigtig information og gode råd

Elinstallationer handler om funktion og komfort, men også om sikkerhed. 
Derfor er der klare regler for hvad du selv må udføre på dine installationer - og hvad loven siger du skal overlade til din aut. El.Installatør. 

Du må f.eks. IKKE selv udføre nye installationer i boligen, opsætte eller flytte afbrydere og stikkontakter eller udskifte eksisterende ledninger til nye i den faste installation.
Download folderen "Elarbejde i huset" og læs mere...

Der er en hel del små-installationer du gerne selv må udføre og Sikikerhedsstyrelsen giver dig gode råd til hvordan dette arbejde udføres sikkert og korrekt.

Jeg er er medlem af TEKNIQ, hvilket betyder at du får du garanti for sikkerhed, kvalitet og faglighed.
Download en folder fra TEKNIQ om Garentiordningen og dine muligheder for en evt. klage via Ankenævnet for Tekniske installationer.

Du kan downloade en folder fra SIK om hvad du må og hvordan du gør det - samt en folder fra TEKNIQ der klart angiver hvad du IKKE selv må give dig i kast med.

Husk altid: Det gælder din sikkerhed

Hvis du får installationsarbejde udført af en el-installatør, som er medlem af TEKNIQ, får du garanti for sikkerhed, kvalitet og faglighed.

Download folderen her...

For at undgå brande og ulykker skal elinstallatøren altid udføre det arbejde, som kræver særlig elfaglig viden omkring den faste installation.

Download folder her

Her kan du finde råd om, hvordan du lovligt udfører gør-det-selv elarbejde og hvilket arbejde du må udfører som privat forbruger.

Download PDF her...